slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

18. marca 2015
Rozvoj lokálnej zamestnanosti

18. marca 2015 sa vo Zvolene uskutočnilo stretnutie zástupcov regionálnych rozvojových agentúr Banskobystrického kraja, zástupcov Krajskej rady regionálnych rozvojových agentúr Banskobystrického kraja a zástupcov Slovenskej živnostenskej komory. Hlavným cieľom stretnutia boli informácie k RE-PASU – rekvalifikácii ako príležitosti k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“, s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce. Ďalším cieľom stretnutia bolo poskytnutie informácií k pilotnému projektu na overenie aktívnych opatrení na trhu práce – Rozvoj lokálnej zamestnanosti v rámci obecného podniku.

Za AGENTÚRU PRE ROZVOJ GEMERA sa pracovného stretnutia zúčastnila Mg. Jana UhrinováPríspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA