slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

14. apríla 2015
Zhromaždenie členov MAS Malohont

Dna 9.4.2015 sa v Humne na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach konalo každoročné Zhromaždenie členov MAS Malohont.

Na stretnutí bola predložená správa o činnosti a hospodárení za rok 2014, ktorá bola zhromaždením členov schválená.

Pracovníčky MAS informovali členov o projektoch Regionálneho značenia miestnych produktov Gemer-Malohont a Spoločne sme na koni.

Členom bol ďalej prezentovaný plán činnosti a rozpočtu na rok 2015 a správa o stave prípravy Stratégie rozvoja územia MAS na obdobie 2014-2020.

AGENTÚRU PRE ROZVOJ GEMERA ako člena MAS na stretnutí zastupovala JUDr. Monika Vaškovičová a Mgr. Štefan Horváth.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA