slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

17. apríla 2015
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA účastník ďalšieho pracovného stretnutia k príprave stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014 - 2020

V utorok 14.4.2015 o 15.00 hod. sa v Rimavskej Bani uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí zameraných na prípravu stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020. Podujatie, organizované MAS MALOHONT bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia z radov predstaviteľov miestnych samospráv, regionálnej rozvojovej agentúry APRG v Hnúšti, občianskych združení a podnikateľov , sa spoločne zaoberali možnosťami podpory malých a stredných podnikateľov a možnosťami podpory v oblasti cestovného ruchu v rámci opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a opatrení Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Ďalším programom stretnutia bol následne návrh aktivít, ktoré budú podporované prostredníctvom MAS MALOHONT v rámci priorít, ktorými sú podpora malých a stredných podnikateľov a rozvoj cestovného ruchu. Pracovné stretnutie viedla manažerka OZ MAS MALOHONT Ing. M.Vargová. AGENTÚRU PRE ROZVOJ GEMERA na pracovnom stretnutí zastupovali Mgr. J. Uhrinová a Mgr. Š. Horváth.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA