slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

27. apríla 2015
DAJME SLOVO MLADÝM II.

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA pokračuje vo svojich aktivitách súvisiacich s rozvojom regiónu v sociálnej oblasti. Venuje pozornosť problémom, potrebám a záujmom mladých ľudí a snaží sa vytvoriť priestor, v ktorom budú môcť svoj potenciál rozvíjať. Za týmto účelom AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA vyvíja snahu smerujúcu k bližšej spolupráci s komunitou mladých ľudí z Hnúšte a

pomocou metód komunitného organizovania posilnuje ich komunitné väzby, dáva im priestor na vyjadrenie ich potrieb a problémov a dopomáha im k nájdeniu adekvátnych riešení.

Dna 23. 4. 2015 zorganizovala AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA v spolupráci s Komunitným centrom v Hnúšti v poradí druhé stretnutie komunitného organizovania so žiakmi Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti. Okrem individuálnych rozhovorov so žiakmi o tom, čo im v meste a okolí chýba a čo by v nom privítali sa študenti dozvedeli o možnosti získania dodatočného vzdelávania a skúseností v zahraničí, ktoré by mohli zvýšiť ich šance na úspešné umiestnenie sa na trhu práce v budúcnosti.

Druhé stretnutie stretnutie so študentmi Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti zorganizovali pracovníčky APRG Ing. DanaTrombitášová a Bc. Ivona Antalová.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA