slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

30. júna 2015
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA účastník prípravného seminára k EDS v rámci strategického partnerstva RED 2.0

Za účelom rozvoja medzinárodnej spolupráce regiónu Gemer sa v roku 2014 APRG stala členom strategického partnerstva „RED 2.0 – Recognition, Empowerment & Development“ (Poznanie, Posilnenie a Rozvoj). Podstatou RED 2.0. je podpora neformálneho vzdelávania mládeže, rozvoj dobrovoľníctva a práce s mládežou a medzinárodná výmena skúseností a zručností v oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. Členmi RED 2.0 sú organizácie z 5 európskych krajín (Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Nemecko a Portugalsko), 2 Afrických krajín (São Tomé, Cape Verde) a 3 krajín Latinskej Ameriky (Uruguaj, Peru a Čile). V rámci tohto strategického partnerstva sa už uskutočnila medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou, vďaka ktorej pre APRG krátkodobo pracovala Clara Burjel z Uruguaja. Za APRG sa krátkodobej výmeny zúčastnila JUDr. Monika Vaškovičová, ktorá mala možnosť pracovať pre rozvojovú organizáciu v Cape Verde. Ďalšou akciou v rámci RED 2.0 je dlhodobá výmena pracovníkov s mládežou (6 mesačná európska dobrovoľnícka služba), vďaka ktorej mladý človek z nášho regiónu, Alena Kurajdová, dostane možnosť pracovať v regionálnej rozvojovej organizácii v Uruguaji. APRG bude počas 6 mesiacov hosťovať Amparo Olivares Ramirez z Čile, ktorá bude vďaka svojim zručnostiam a skúsenostiam veľkým prínosom nie len pre APRG, ale i pre samotný región. Pre zabezpečenie čo najvyššej kvality európskej dobrovoľníckej služby (EDS) v rámci tohto partnerstva sa od 17.6. do 26.6. uskutočnilo prípravné stretnutie koordinátorov EDS z vysielajúcich i prijímajúcich organizácií (za APRG Ing. Dana Trombitášová), vysielaných dobrovoľníkov (vysielaná APRG Alena Kurajdová) a iných mladých ľudí pôsobiacich v partnerských organizáciách ako dobrovoľníci (za APRG Michaela Muránska). Zúčastnení sa bližšie oboznámili s celým procesom EDS, budúci dobrovoľníci spoznali činnosť svojej prijímajúcej organizácie a spoločne vytvorili plán dobrovoľníckej služby dobrovoľníka v danej krajine.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA