slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

04. augusta 2009
Pracovné stretnutie - VÝMENA SKÚSENOSTÍ MEDZI MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA (ČR) A MAS MALOHONT (SR)

Agent??ra pre rozvoj GEMERA sa z????astnila pracovn??ho stretnutia v dnoch 24 25 6 2009 kedy n???? regi??n nav??t??vili priatelia z ??esk??ch mikoregi??nov Hole??ovsko a Mo??t??nka S nou m?? MAS Malohont od roku 2007 podp??san?? dohodu o partnerskej spolupr??ciPríspevok pridal: Eva Garlátyová