slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

26. októbra 2016
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA AKO PARTNER V PROJEKTE RESTAURA

Spolu s ďalšími neziskovými organizáciami, samosprávami a vzdelávacími inštitúciami z Poľska, Chorvátska a Slovinska sa Agentúra pre rozvoj Gemera stala súčasťou trojročného stredoeurópskeho projektu RESTAURA. Cieľom tohto projektu je identifikovať, testovať, ohodnocovať a propagovať príklady dobrej praxe PPP projektov (projekty verejno-súkromných partnerstiev) zamerané na revitalizáciu kultúrneho dedičstva v strednej Európe.

Prvé medzinárodné prípravné stretnutie k tomuto projektu sa konalo 18. -19. 10. 2016 v poľskom meste Nowy Dwor Mazowiecky, ktoré je súčasne i hlavným partnerom projektu.

Za Agentúru pre rozvoj Gemera sa stretnutia zúčastnila Ing. Dana Trombitášová.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera