slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

02. februára 2017
Pokračovanie projektu RESTAURA

Medzinárodný projekt RESTAURA je zameraný na analýzu PPP vo vybraných krajinách strednej Európy a osvetu v oblasti PPP (public-private partnership = verejno-súkromné partnerstvo) v revitalizačných projektoch. Okrem toho i otvára pre mestá partnerských krajín strednej Európy možnosti revitalizácie ich vybraného kultúrneho či historického dedičstva formou schémy verejno-súkromného partnerstva. APRG v spolupráci s mestom Hnúšťa sa ako dvaja projektoví partneri projektu RESTAURA rozhodli zamerať na revitalizáciu Petrivaldského vily v Hnúšti. 25.1.-26.1. sa v Ljubljane konalo medzinárodné projektové stretnutie, ktorého sa za APRG zúčastnila Dana Trombitášová. Cieľom stretnutia bolo zrekapitulovať doterajšie výsledky práce, naplánovať ďalšie pracovné postupy a prediskutovať dôležité aspekty finančného a projektového manažmentu.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera