slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

26. októbra 2011
Gemernation - Multikultúrna škola hrou

Agentúra pre rozvoj Gemera vypracovala a v súčasnosti realizuje projekt Gemernation - Multikultúrna škola hrou. Prostredníctvom tejto spločenskej hry sa jej účastníci zábavnou formou oboznamujú a získavajú vedomosti a poznatky o histórii, súčasnosti, zaujímavostiach a jedinečnosti regiónu Gemer - Malohont. Hlavným cieľom projektu je spoznávanie vzájomných historických a kultúrnych hodnôt a tradícií na národnostne zmiešanom území , so snahou priniesť mladým ľuďom na školách ako aj v širokej verejnosti, nový prvok v spoznávaní vlastného regiónu s dôrazom na jeho multikultúrnosť a bezbroblémové spolunažívanie všetkých, tu žijúcich národností. Zavedením do vyučovacieho procesu na školách, sa stane inovatívnym prvkom vzdelávania. Projekt bol realizovan s finannou podporou radu vldy SR v rmci dotanho programu Podpora a ochrana udskch prv a slobd. V súčasnosti prebiehajú aktivity vo forme olympiád na ZŠ a SŠ v okrese. Worshopy k tejto spoločenskej hre sa konajú pravidelne každý týžde? v Ekorelaxe v Rimavskej Sobote.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera