slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

29. februára 2012
Workshop ReNewTown 28.2.2012

V utorok 28.2.2012 sa uskutočnil v poradí tretí workshop v rámci pilotného projektu Dobového múzea socialistických kuriozít realizovaného v rámci projektu ReNewTown. Témou workshopu bolo školstvo a detstvo v období socializmu. Podnetnú a zaujímavú prednášku predniesla Mgr. Jana Uhrínová, ktorá oboznámila účastníkov z fungovaním školstva, z mimoškolskými aktivitami a pripomenula nám časy iskričkovských odznakov a pionierskych šatiek. Na záver prebehla otvorená diskusia , plná spomienok zúčastnených a zárove? inšpirujúca pre tvorcov múzea.Na záver Vás chceme aj touto cestou pozvať na ďalší workshop , ktorý sa uskutoční 14.3.2012.

Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja(ERDF)Príspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth