slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

27. apríla 2012
Zhromaždenie Členov MAS Malohont, 3.4.2012, Hnúšťa

D?a 3.4.2012 sa v Hnúšti konalo Zhromaždenie členov MAS Malohont, kde hlavným bodom programu bolo zhodnotenie činnosti a hospodárenia za predchádzajúci rok a predstavenie plánov na tento rok.Za účasti 34 členov a ďalších 11 zástupcov obcí, medzi ktorými nechýbal zástupca APRG, bola na zasadnutí Zhromaždenia členov MAS prezentovaná správa o činnosti a hospodárení za rok 2011, pričom každý účastníkov dostal aj jej tlačenú verziu. Potom nasledovalo vyhodnotenie grantového programu MAS a predstavenie plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2012.

Súčasťou rokovania bolo aj schválenie Dodatku č. 7 k Integrovanej stratégii rovzoja územia MAS a zmien v stratégii, ktoré sa týkajú úpravy min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, doplnenia jedného opatrenia a presunu finančných prostriedkov medzi vybranými opatreniami.

V druhej polovici programu boli členmi MAS navrhnutí kandidáti do Výberovej komisie MAS pre výzvy na predkladanie projektov vyhlásené v roku 2012. Následne boli informovaní o aktuálnom stave v implementácii stratégie rozvoja MAS a o plánovaných výzvach na predkladanie projektov v rokoch 2012 a 2013.Zdroj : www.malohont.skPríspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth