slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

08. júna 2012
Stretnutie regionálnych rozvojových agentúr v Hnúšti, 6.6.2012

Mesto Hnúšťa bolo dejiskom stretnutia organizovaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s IS RRA k prerokovaniu správy k úrovni miestneho rozvoja za účelom hodnotenia " Efektívnosti IS RRA v SR" spracovanej v rámci projektu z programu LEED OECD.

Na stretnutí sa zúčastnil okrem členov IS RRA a zástupcov MDVRR SR aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák. Na úvod vystúpil Ing. Štefan Repko , ktorý prezentoval RRA v rámci IS RRA a úloha agentúr pri hospodárskom a sociálnom rozvoji miest a obcí Slovenska.

Samotnú správu odprezentoval Ing. Peter Dupej – zástupca MDVRR SR.Príspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth