slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

16. októbra 2009
Seminár dna 8. 10. 2009 v Hnúšti

Dna 8 10 2009 sa v pr??stavbe Mestk??ho kult??rneho strediska v Hn????ti konal semin??r pre samospr??vy v okrese Rimavsk?? Sobota a Rev??ca organizovan?? Agent??rou pre rozvoj Gemera v Hn????ti o aktu??lnych mo??nostiach ??erpania finan??n??ch prostriedkov zo ??truktur??lnych a in??ch fondovPríspevok pridal: Eva Garlátyová