slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

09. júla 2012
Workshop ReNewTown 12.6.2012

V poradí už deviaty a zárove? aj posledný zo série workshopov k pilotnému projektu ReNewTown sa uskutočnil v Hnúšti 12.6.2012. Témou worshopu bola základná vojenská služba v období socializmu, s ktorou prítomných oboznámil vo svojej prednáške aj s názornými ukážkami oblečenia vojakov z toho obdobia, Mgr. M. Pliešovský. Mgr. J.Uhrinová vo svoje prednáške oboznámila prítomných s témou prelomových rokov 1948,1968,1989, prečo boli prelomové a aký mali význam pre obyvateľov Československa v historických a dejinných súvislostiach.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť na tomto podujatí a zárove? vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa na workshopoch k pilotnému projektu zúčast?ovali.Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, ČR, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja ERDF.Príspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth