slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

16. októbra 2009
Seminár v Rimavskej Sobote dna 15. 10. 2009

Dna 15 10 2009 sa v zasadacej miestnosti Obvodn??ho ??radu v Rimavskej Sobote konal semin??r pre samospr??vy v okrese Rimavsk?? Sobota a Rev??ca organizovan?? Agent??rou pre rozvoj Gemera v Hn????ti o aktu??lnych mo??nostiach ??erpania finan??n??ch prostriedkov zo ??truktur??lnych a in??ch fondovPríspevok pridal: Eva Garlátyová