slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

11. novembra 2009
Slávnostné odhalenie sochy národného umelca Janka Jesenského

D??a 10112009 prebehol v budove b??val??ho ??upn??ho domu dnes Ob?? v Rim Sobote sl??vnostn?? akt odhalenia sochy Janka Jesensk??ho

Je to projekt Agent??ry pre rozvoj GEMERA

Tento sl??vnostn?? akt sa uskuto??nil pri pr??le??itosti 90 v??ro??ia menovania b??snika prozaika a politika J Jesensk??ho do funkcie ??upana Gemera ??? Malohontu Janko Jesensk?? v tejto funkcii pracoval 4 roky Jeho pracoviskom bola pr??ve budova v ktorej bola odhalen?? a bude st???? jeho sochaFoto: Imrich Garl??tyPríspevok pridal: Eva Garlátyová