slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

03. júna 2013
Sprístupnenie Múzea socialistických kuriozítV upršaný posledný májový de?, za účasti Dr. Ivana Englera, držiteľa kolektívnej Nobelovej ceny za mier a viceprimátora mesta Hnúšťa, Mgr. Martina Pliešovského, bolo verejnosti sprístupnené Múzeum socialistických kuriozít, ktoré je umiestnené v budove bývalého amfiteátra v Záhrade 1. mája v Hnúšti.Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska. Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja/ ERDF/. Sprístupneniu múzea predchádzali workshopy ktoré sa konali v priebehu roka 2012. Ich hlavnou témou boli odborné prednášky z daného obdobia doplnené spomienkami účastníkov workshopov, príslušníkov staršej generácie. Ich spomienky zostali zvečnené na fotkách, vo filmoch, v predmetoch, ktoré ešte mnohí z nás máme vo svojich domácnostiach a v domácnostiach našich rodičov a starých rodičov. Aká to bola doba? Odhliadnuc od ideologickej propagandy, bola to doba vecí a predmetov, ku ktorým mala staršia generácia istý citový vzťah. Pri rozhovoroch s prvými návštevníkmi múzea, ktorí prežili v nie tak dávnom období socializmu svoje detstvo a svoju mladosť, je možné vnímať ich postoje k tomuto obdobiu, ktoré ale mladšia generácia, ktorej zástupcovia tiež patrili medzi prvých návštevníkov múzea, nepozná. Exponáty, ktoré múzeum získalo od dobrovoľných darcov a ktoré boli s pomocou dobrovoľníkov umiestnené a nainštalované v priestoroch múzea, oprašujú spomienky na nie tak dávnu minulosť, ktorá by nemala byť len nostalgickou spomienkou, ale aj poučením do budúcnosti.

V Hnúšti 1.6.2013Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera