slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

10. novembra 2017
Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj

Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Do uzávierky podávania žiadostí o dotáciu, teda do 30. septembra 2017, bolo na adresu Úradu vlády ...00. 0000
Pozvánka na SNOW FILM FEST 2017 V Húšti

Prídite do kina v Hnúšti prežiť adrenalínové dobrodružstvo s najlepšími filmami uplynulej sezóny

Kedy: V sobotu 11.11.2017 o 14:00

Kde: MsKS Hnúšťa

Vstupné : 2€08. novembra 2017
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti

D?a 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku.

Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo regionálneho ...07. novembra 2017
Výzva č. 3/2018 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona ...06. novembra 2017
Vzdelávanie k demokracii v Evanjelickom gymnáziu

APRG pokračuje aj v tomto školskom roku v práci o študentmi Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici (EVG BB). Po zistení potrieb a problémov na škole, motivácii študentov do zapájania sa do aktivít na škole a zapracovaní demokratických princípov do volieb ...Predchádzajúca | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ĎalšiaStránka 10 z 246