slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

30. decembra 2013
Starostlivosť o vodné zdroje

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine

O podporu z programu sa môžu uchádzať:

• mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ...30. decembra 2013
Výzvy pre Horizont 2020

Európska komisia zverejnila výzvy, nového rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020

Kľúčové piliere:

• Excellent Science/ Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených ...30. decembra 2013
Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydal výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného program u pre určité mestá a obce.

Ciele:

• Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.

• Zvýšenie ...17. decembra 2013
Kultúra národnostných menšín na rok 2014

Úrad vlády Slovenskej republiky vydal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014 pre

• mimovládne neziskové organizácie,

• obce,

• vyššie územné celky,

• iné organizácie

za ...17. decembra 2013
Tvorivá EURÓPA 2014 - 2020

Európska komisia vydala výzvu na predkladanie návrhov v podprograme Kultúra pre

 kultúrne a

 tvorivé subjekty, ktoré sú aktívne v odvetviach kultúry a tvorivých činností

so zákonným sídlom v jednej z krajín, ktoré sa zúčast?ujú ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia