slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

15. novembra 2016
Výzva pre štátne správy a štátne inštitúcie: Spoločné projekty SR a OECD

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2017, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.Oprávnení žiadatelia:

• ústredné orgány štátnej správy14. novembra 2016
Výzva aj pre Vás: Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:

• kultúrnu spoluprácu

• vedecké výmeny a výskum

• školstvo

• výmeny mládeže

• cezhraničná spolupráca

• propagácia cestovného ruchu

Oprávnený žiadateľ:

• mimovládne organizácie08. novembra 2016
Výzva pre materské školy: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

• okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy

• obec ako zriaďovateľ materskej školy

• mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako ...07. novembra 2016
Výzva: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.Oprávnení žiadatelia:

subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré ...31. októbra 2016
Výzva: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť - slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia